Sťahujete sa za prácou? Zistite na akú výšku príspevku máte nárok

Mnohí z vás to určite poznajú. Život v mestách je finančne náročný, ale prácu inde málo kde nájdete. Z toho dôvodu my žijúci v okolí miest, za prácou každodenne dochádzame. Určite poznáte pocit, keď v inzeráte narazíte na skvelo platenú prácou, ktorá je však od Vás vzdialená niekoľko sto kilometrov a to vás samozrejme odrádza. Vedeli ste však, že môžete požiadať o jednorazový príspevok od Úradu práce na presťahovanie ? Ak nie nezúfajte. Všetky potrebné informácie sa dozviete v tomto článku.

Čo znamená príspevok na presťahovanie za prácou?

V podstate ide o náhradu časti preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s vašim presťahovaním z miesta vášho trvalého bydliska na miesto, ktoré je vzdialené  viac ako 50 km.

Kto má nárok na jednorazový príspevok ?

Každý občan, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo iného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o tento príspevok písomne požiada.

Kedy  môžem požiadať o príspevok na presťahovanie  a aká je jeho výška ?

Príspevok na presťahovanie za prácou môžete požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny vášho miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.
Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje jednorazovo raz za dva roky, a to vo výške najviac 1327,76 eur.
V prípade presťahovania sa za prácou oboch manželov,  príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok len jednému z manželov.

4 470 thoughts on “Sťahujete sa za prácou? Zistite na akú výšku príspevku máte nárok