Zásady ochrany osobných údajov

TRANSPORTERO sa zaväzuje chrániť a rešpektovať  vaše súkromie.

Tieto zásady (spolu s podmienkami používania a iné ďalšie uvedené dokumenty odkazujúce v ňom) stanovujú základ, na ktorom sú od vás zhromažďované osobné údaje alebo poskytnuté vami a následne nami spracované. Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné pre pochopenie stanovisko a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako budeme s nimi zaobchádzať.

Pre zhromažďovanie údajov, na ktoré sa vzťahuje Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) (Nariadenie (EÚ) 2016/679), je kontrolór údajov DALIBOR ZNAMENAK. – 10 Alston Court, Bagillt, CH6 6HN, Velka Britania.

Údaje, ktoré môžu byť zhromažďované

Môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje o vás

  • Informácie, ktoré poskytnete vyplnením dotazovacieho formulára na našich webových stránkach. Tieto informácie použijeme len na zaslanie odpovede na vaše otázky. Môžeme tiež požiadať o ďalšie informácie, ak oznamujete problémy s našimi webovými stránkami. Toto bude uložené: v našom e-mailovom systéme. Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu tým, že nás požiadate o odstránenie týchto e-mailov.
  • Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na používanie našich stránok, prihlásení sa na odber služby, uverejňovanie materiálu alebo vyžiadanie ďalších služieb. Toto bude uložené: v databáze webových stránok alebo v zozname MailChimp. Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu odstránením svojho účtu.
  • Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našich stránok a o vykonanie vašich objednávok. Toto bude uložené: v databáze webových stránok a našom e-mailovom systéme. Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu, odstránením vášho účtu zostane objednávka v platnosti, ale vaše kontaktné údaje budú odstránené.
  • Informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulára žiadosti o odber noviniek na našich webových stránkach. Toto poskytuje spoločnosť MailChimp. Údaje budú uložené: na našom účte Mailchimp. Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu – odhláste sa na konci nasledujúceho emailu o novinkách.
  • Ak nás kontaktujete e-mailom, budeme mať záznam o tejto korešpondencii. Toto bude uložené: v našom e-mailovom systéme. Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu tým, že nás požiadate o odstránenie týchto e-mailov.
  • Podrobné informácie o vašich návštevách našich webových stránok vrátane, ale nielen, údajov o návštevnosti, údajov o polohe, blogov a iných komunikačných údajov, sa vyžaduje pre vlastné fakturačné účely alebo inak, a zdrojov, ku ktorým máte prístup. Toto bude uložené: v našom účte Google Analytics – ďalšie informácie nájdete v našich zásadach používania súborov cookie.
  • Môžete tiež komentovať naše blogové príspevky alebo si prezrieť naše produkty. Pri tejto činnosti sú vaše osobné údaje zaznamenané a môžu byť zobrazené na našej webovej stránke. Podrobnosti sú uložené v našej databáze a môžete ich kedykoľvek odstrániť.

IP adresy

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači, vrátane informácií o adrese IP, operačnom systéme a type prehliadača, ktoré sú k dispozícii na správu systému a oznamovať súhrnné informácie našim inzerentom. Ide o štatistické údaje o aktivitách a vzorkách prehľadávania webu užívateľom  a neidentifikuje žiadneho jednotlivca.

 

Súbory cookies

Webová stránka používa na rozlíšenie vás od ďalších užívateľov našej webovej stránky. Toto nám pomáha poskytnúť najlepšiu skúsenosť počas prehliadania webovej stránky a umožňuje nám zdokonaliť webovú stránku. Podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich Pravidlách cookies. Podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich Zásadách používanie súborov cookies.

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa môžu preniesť a uložiť mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Môžu byť spracované aj pracovníkmi pôsobiacimi mimo EÚ, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Takíto pracovníci sa môžu okrem iného zapájať do spracovania vašich objednávok, spracovania vašich údajov o platbe a poskytovania podporných služieb. Odoslaním svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prevodom, ukladaním alebo spracovaním. Urobíme všetky kroky primerane potrebné na to, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi zaobchádzame bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich serveroch (pozri vyššie: informácie, ktoré môžeme od vás zhromažďovať). Všetky platobné transakcie budú zašifrované pomocou technológie SSL a spracované externým platobným procesorom, t. j.  napr. PayPal, Stripe alebo iným. Kde sme vám (alebo kde ste si vybrali) poskytli heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našich stránok, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste nikomu nezdieľali heslo.

Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. V momente, kedy dostaneme vaše údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

Využitie informácií

Údaje o vás používame nasledovnými spôsobmi:

  • Odpovede na vaše dotazy
  • Na poskytnutie informácií, produktov, služieb, ktoré od nás žiadate alebo o ktoré sa môžete zaujímať, kde ste súhlasili s tým, aby ste boli na takéto účely kontaktovaní.
  • Ak chcete, aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, ak sa tak rozhodnete urobiť.

Ak ste existujúci zákazník, budeme vás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo SMS s informáciami o tovare a službách, ako sú tie, ktoré boli predmetom predchádzajúceho predaja.

Máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odhalenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť členom našej spoločnosti, čo znamená materská spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a kolegovia tam, iba tam kde je to vhodné.

 

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely. Budeme vás informovať (pred zhromažďovaním vašich údajov), ak máme v úmysle použiť vaše údaje na tieto účely, alebo ak máme v úmysle zverejniť vaše informácie tretej strane na takéto účely. Môžete uplatniť svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu skontrolovaním určitých políčok na formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie údajov. Môžete si tiež uplatniť právo kedykoľvek kontaktovaním nás pomocou našich bežných metód.

Naša stránka môže z času na čas obsahovať odkazy z alebo na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a affiliate. Kliknutím na odkaz na ktorejkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky skontrolujte tieto pravidlá.

Ak si myslíte, že sme urobili niečo nesprávne pre splnenie pravidiel a postupov GDPR, ihneď nás kontaktujte so svojou sťažnosťou, ktorú sa budeme snažiť vyriešiť. Ak s týmto uznesením nebudete spokojní, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, kanceláriu komisára pre informácie ICO UK.

Prístup k údajom

Pravidlá GDPR vám dávajú právo na prístup k údajom o vás. Právo na prístup je možné vykonávať v súlade so zákonom. Každá žiadosť o prístup môže podliehať poplatku vo výške 5 libier, na pokrytie administratívnych nákladov, pričom vám poskytneme podrobnosti o údajoch, ktoré o vás  máme.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Môžeme  vykonať akékoľvek zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov, pričom budú zverejnené na tejto stránke.

Kontakt

Otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané a mali by byť odoslané pomocou našich bežných kontaktných metód.