Ako prevážať nadrozmerný náklad a na čo si dať pozor

Prepraviť menší náklad pri sťahovaní sa môže zdať ako úplná hračka. Stačí všetko dôkladne zabaliť a upevniť. Veď na tom nie je nič ťažké. No čo ak potrebujete previezť náklad, ktorý svojimi rozmermi nevojde do kufra či na zadné sedačky auta? Môžete takýto náklad prepravovať, aj keď svojou veľkosťou vyčnieva? Alebo tým ohrozujete bezpečnosť cestnej premávky? Na čo si teda dávať pozor a čo nepodceniť, aby preprava neskončila katastrofálne…

Možno to bude znieť ako reklama, no určite by ste pri preprave nadrozmerného nákladu mali siahnuť po odborníkoch. Na Slovensku existuje množstvo dopravcov, ktorí disponujú skúsenosťami, znalosťami, ale hlavne aj povoleniami, vďaka ktorým dokážu prepraviť váš tovar rýchlo a bezpečne.  Nadrozmerný náklad je nebezpečnou záležitosťou nie len pre klienta (z hľadiska jeho prípadného poškodenia) ale aj z pohľadu všetkých účastníkov cestnej premávky. Nesprávne upevnený, označený alebo prepravovaný nadrozmerný náklad môže totiž ohroziť majetok, ale v istých prípadoch aj zdravie a životy ľudí.

Čo je nadrozmerný náklad?

Za nadrozmerný náklad, alebo lepšie povedané, nadrozmernú prepravu, sa označuje každá preprava, pri ktorej náklad presahuje legislatívou stanovené normy. V súčasných podmienkach Slovenska je to presah povolenej dĺžky 16,5 m, šírky 2,55 m, alebo výšky 4,05 m nákladu. Je tiež dôležité uvedomiť si, že existuje aj pojem nadmerná preprava. Pod týmto pojmom rozumieme prepravu, pri ktorej parametrom nie je veľkosť ale naopak, hmotnosť. Ide teda o prepravy, pri ktorých celková hmotnosť súpravy prekračuje 40 ton. V prípade jednej nápravy je povolené maximum len 8 ton. Na prepravu takýchto nákladov je potrebné dodržiavať bezpečnostné postupy a vlastniť povolenie, ktoré je prepravným spoločnostiam udeľované na základe žiadosti.

Potrebné povolenia

Žiadosť na realizáciu špeciálnej prepravy, do ktorej patrí aj nadrozmerná a nadmerná preprava, upravuje vyhláška nariadením vlády SR č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel. V Slovenskej republike môže byť vykonávaná jedine na základe povolenia príslušnými cestnými správnymi orgánmi, ktorými sú obec, obvodný úrad a krajský úrad. V prípade, že je tovar prepravovaný koľajovým vedením, diaľnicou alebo trolejovým vedením, je potrebné aj povolenie od vlastníka alebo prevádzkovateľa tejto komunikácie.

Dôležité je správne zabezpečenie prepravovaného nákladu

Ak máte všetky potrebné povolenia na prepravu nadrozmerného nákladu vybavené, je potrebné ho naložiť a poriadne zabezpečiť. Aby bol náklad v ložnom priestore dostatočne zabezpečený a nespôsoboval svojím pohybom prekážky v jazde, musia byť použité špeciálne prostriedky. Na upevnenie nákladu sa pritom používa množstvo prostriedkov, materiálov a vybavenia. Medzi najpoužívanejšie patria najmä popruhy, ktoré zabezpečujú väčší náklad a kotvia ho na mieste. Okrem nich sú často používané prostriedky na zvýšenie trenia, protišmykové podložky ale aj blokovacie tyče, výplňové materiály, siete a prikrývky. Každý správny dopravca by mal zvážiť povahu, veľkosť ale aj hmotnosť nákladu a prispôsobiť jej zabezpečenie v ložnom priestore. Zabezpečenie nákladu upravuje aj právna vyhláška a príručka Európskej únie: „Usmernenie o zabezpečení nákladu“, ktorá je voľne stiahnuteľná na stránke ec.europa.eu.

Photo credit: Lav Ulv, licence

Pridaj komentár