Diéty a minimálna mzda pre vodičov v Nórsku

V Nórsku sú doposiaľ „diéty“ alebo príspevok na stravu zamestnanca oslobodené od dane. Od 1.1. 2018 sa táto skutočnosť mení, čo v konečnom dôsledku znamená, že časť diét bude zdanená. Tento návrh prišiel po preskúmaní národného rozpočtu, čo je výsledkom uplatnenia nových ustanovení  a novej dane pre potreby vyrovnania rozpočtu. Celkovo by mala nová daň priniesť do Nórskej národnej pokladnice vyše 212 miliónov nórskych korún.

Zdaňuje sa 150 nórskych korún

Pri pracovnej ceste do Nórska, kde spadá aj nákladná automobilová doprava bude príspevok na stravu vodiča tzv. diéty zdanené do hodnoty 150 nórskych korún a zvyšná časť zostáva nezdaniteľnou položkou. V skutočnosti platí, že týchto 150 nórskych korún bude zdanených každý deň.

Uveďme si príklad

Ak sa zamestnanec ubytuje v hotely, tak mu vzniká nárok na príspevok vo výške 733 nórskych korún. Zamestnávateľ bude musieť odpočítať daň a zaplatiť poplatok sociálneho zabezpečenia vo výške 150 nórskych korún.

Požiadavky na minimálnu mzdu a príspevok na stravu

Ak šoférujete nákladne auto s kabínou, je potrebné, aby ste v ceste do Nórska dostali od svojho zamestnávateľa zaplatenú Nórsku minimálnu mzdu. Minimálna mzda pre vodičov nákladných automobilov nad 3,5t je 158,32 nórskych korún na hodinu / 17€.  Pre vodičov je momentálne nastavený minimálny príspevok na stravu vo výške 307 nórskych korún.  Za každých 8 hodín sa platí 1/3 príspevku.

Požiadavky na vodičov

Pri ceste do Nórska z inej európskej krajiny sa vyžaduje, aby vodič auta mal pri sebe nasledovné dokumenty:

  • Písomnú pracovnú zmluvu
  • Minimálne 40% príplatku za nadčasy
  • Denník na zaznamenávanie pracovnej doby
  • Primerané ubytovanie pre vodiča, za ktoré je zodpovedný zamestnávateľ

Pridaj komentár